Giải pháp quản lý và vận hành

Giải pháp quản lý và vận hành


Quản lý ứng dụng tự động hóa vào quá trình sản xuất, vận hành nhà máy.

SCADA (Supervisory control and data acquisition) là hệ thống quản lý tự động hóa trong công nghiệp với chức năng điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp đã ứng dụng trong sản xuất để thuận tiện trong công tác điều khiển và quản lý các hạng mục công trình trong hệ thống từ đầu nguồn đến hòa mạng phân phối. Tất cả các dữ liệu được lưu và dễ dàng truy xuất khi cần thiết.

Những thành tựu đạt được từ việc áp dụng tự động hóa cho thấy: Tự động hóa đem lại năng suất lao động cao, giảm chi phí nguyên vật liệu và các dạng năng lượng tiêu thụ, nâng cao được chất lượng sản phẩm. Mặt khác, tự động hóa giúp nâng cao trình độ của nhân viên đồng thời còn bảo vệ được môi trường sinh thái và giải phóng con người khỏi lao động chân tay, nhàm chán và môi trường làm việc độc hại.

       

      Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất       

Báo cáo hàng ngày được lập và chuyến đến các bộ phận để theo dõi, thực hiện và giám sát các thông số về chất lượng nước thô, nước sạch, tình hình hoạt động của máy móc thiết bị, khối lượng nguyên vật liệu, năng lượng tiêu thụ... tất cả phải đảm bảo đúng và đủ với yêu cầu, quy định.  

        Công tác phòng ngừa và kiểm soát sự cố

  • Kế hoạch bảo trì phòng ngừa định kỳ được thực hiện hàng tuần để tránh và hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra chẳng hạn như: rò rỉ khí Clo, sự cố cháy nổ và lỗi máy móc thiết bị…
  • Máy phát điện dự phòng được trang bị để phòng khi có sự cố mất điện thì hoạt động sản xuất vẫn được duy trì.
  • Lắp đặt van chống va để đảm bảo khi có sự cố mất điện xảy ra không có áp suất dội ngược gây hư hỏng bơm và đường ống.
  • Lắp đặt thiết bị phát hiện rò rỉ khí Clo và tháp trung hòa Clo khi có sự cố xảy ra.
  • Trang bị camera để kiểm soát tất cả các hoạt động diễn ra trong nhà máy.
  • Định kỳ tổ chức huấn luyện PCCC - ATLĐ nâng cao nghiệp vụ tay nghề
  • Cập nhật kế hoạch cấp nước an toàn và sổ tay an toàn lao động hàng năm.

 

 

Chia sẻ: