Cổ đông

Cổ đông

Ngày 11 tháng 12 năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp công suất 300.000 m3 /ngày đêm chính thức ra đời và là chủ đầu tư của Nhà máy nước Tân Hiệp 2 với ba cổ đông chính thức của Công ty là:

+ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAWACO)

http://sawaco.com.vn/wps/portal

+ Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII)

https://saigonwater.com.vn/

+ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE).

https://www.reecorp.com/

Chia sẻ:

Bài viết liên quan