Hoạt động cộng đồng

28 April 2022 - Hoạt động cộng đồng

Cấp nước và bài toán bảo vệ nguồn nước

Cấp nước và bài toán bảo vệ nguồn nước

29 April 2022 - Hoạt động cộng đồng

Khai thác nước ngầm quá mức, nguy cơ đe dọa nguồn nước tại TP.HCM

Khai thác nước ngầm quá mức, nguy cơ đe dọa nguồn nước tại TP.HCM

27 January 2022 - Hoạt động cộng đồng

Huyện Hóc Môn: Tặng quà cho 100 gia đình chính sách, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Huyện Hóc Môn: Tặng quà cho 100 gia đình chính sách, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn

29 November 2021 - Hoạt động cộng đồng

TUYÊN TRUYỀN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2021

TUYÊN TRUYỀN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

03 September 2021 - Hoạt động cộng đồng

Đề phòng thiếu nước sạch, TP.HCM xây hồ 5 triệu m3

Đề phòng thiếu nước sạch, TP.HCM xây hồ 5 triệu m3

20 November 2020 - Hoạt động cộng đồng

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NĂM 2020

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NĂM 2020

26 June 2020 - Hoạt động cộng đồng

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM

31 March 2020 - Tin tức

Thay đổi những thói quen thường ngày trong mùa dịch Covid-19

Thay đổi những thói quen thường ngày trong mùa dịch Covid-19

18 March 2020 - Tin tức

Hạn mặn bủa vây, người dân Miền Tây đang cần nguồn nước ngọt sinh hoạt và sản xuất

Hạn mặn bủa vây, người dân Miền Tây đang cần nguồn nước ngọt sinh hoạt và sản xuất

13 November 2019 - Hoạt động cộng đồng

Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát chất lượng nguồn nước

Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát chất lượng nguồn nước

13 November 2019 - Hoạt động cộng đồng

HỘI THI BÀN TAY VÀNG CÔNG NHÂN NGHÀNH CẤP NƯỚC THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LẦN 2- 2019

HỘI THI BÀN TAY VÀNG CÔNG NHÂN NGHÀNH CẤP NƯỚC THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LẦN 2- 2019

13 November 2019 - Hoạt động cộng đồng

Diễn tập Phòng chống cháy nổ 2019

Diễn tập Phòng chống cháy nổ 2019