Chất lượng nước sạch

Chất lượng nước sạch

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp luôn luôn đảm bảo chất lượng nước sạch trước khi hòa mạng lưới luôn đạt tiêu chuẩn nên hàng giờ phòng thí nghiệm luôn hoạt động tích cực.

Chất lượng nước sạch của Nhà máy được theo dõi nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng ăn uống. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) và Trung tâm Y Tế Dự phòng TPHCM lấy mẫu kiểm tra bất kỳ trong tháng.

Chia sẻ: