Tin tức

09 January 2023 - Tin tức

Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

08 August 2022 - Hoạt động cộng đồng

Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 - Khối thi đua 5 - Cụm Thi đua 1 Công đoàn

Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 - Khối thi đua 5 - Cụm Thi đua 1 Công đoàn

08 June 2022 - Tin tức

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

31 May 2022 - Tin tức

TUYÊN TRUYỀN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2022

TUYÊN TRUYỀN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2022

12 May 2022 - Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28 April 2022 - Hoạt động cộng đồng

Cấp nước và bài toán bảo vệ nguồn nước

Cấp nước và bài toán bảo vệ nguồn nước

29 April 2022 - Hoạt động cộng đồng

Khai thác nước ngầm quá mức, nguy cơ đe dọa nguồn nước tại TP.HCM

Khai thác nước ngầm quá mức, nguy cơ đe dọa nguồn nước tại TP.HCM

05 May 2021 - Hội đồng quản trị

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Nước Tân Hiệp

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Nước Tân Hiệp

27 January 2022 - Hoạt động cộng đồng

Huyện Hóc Môn: Tặng quà cho 100 gia đình chính sách, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Huyện Hóc Môn: Tặng quà cho 100 gia đình chính sách, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn

29 November 2021 - Hoạt động cộng đồng

TUYÊN TRUYỀN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2021

TUYÊN TRUYỀN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

29 November 2021 - Tin tức

Tổ chức họp mặt Nhân ngày 20-10-2021

Tổ chức họp mặt Nhân ngày 20-10-2021

03 September 2021 - Hoạt động cộng đồng

Đề phòng thiếu nước sạch, TP.HCM xây hồ 5 triệu m3

Đề phòng thiếu nước sạch, TP.HCM xây hồ 5 triệu m3