Hội nghị sơ kết Khối thi đua 5 năm 2023

Hội nghị sơ kết Khối thi đua 5 năm 2023

Ngày 18/8, Khối thi đua 5 tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm kết hợp sinh hoạt chuyên đề “Thiết lập định mức hóa chất”, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Capella Gallery Hall.

Ông Lê Hữu Quang – Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Trong Hội nghị, Khối trưởng Khối Thi đua 5 đã báo cáo tình hình hoạt động và kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua của các đơn vị trong Khối. Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các đơn vị đều gặp nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên các đơn vị trong Khối thi đua đã nổ lực phấn đấu và triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng với nội dung như đã ký kết.

Tận dụng những thế mạnh của mình, mỗi đơn vị luôn cố gắng hoàn thành các nội dung đã được giao. Với tinh thần đoàn kết, hăng say sản xuất của mỗi đơn vị và nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào, hoạt động của Khổi thi đua trong 6 tháng đầu năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe sinh hoạt chuyên đề “Thiết lập định mức hóa chất” do ông Trần Đình Hòa – Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn trình bày. Các đại biểu đã cùng thảo luận và chia sẻ về các phương pháp xây dựng định mức nguyên vật liệu sản xuất, thu thập số liệu và cách tính định mức.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hữu Quang – Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đơn vị Khối trưởng và các đơn vị thành viên trong khối đã nghiêm túc tổ chức, triển khai các hoạt động của Khối thi đua, đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Tổng Công ty, Thành phố phát động dù một số đơn vị cũng còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời ông cũng đề nghị các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác đã đề ra.

Ông Trịnh Đức Hoàng – Khối trưởng Khối thi đua 5, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Trần Đình Hòa – Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn trình bày chuyên đề

Chia sẻ: