Welcome to

Tân Hiệp Water

Tân Hiệp Water là một trong những công trình cấp nước tiêu biểu được công nhận bởi Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam vào năm 2017.

Tân Hiệp Water trở thành thành viên của Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam từ tháng 1 năm 2019.

1.588+ ngày

Vận hành an toàn

323.589.423+ m3

Nước sạch đã sản xuất

47+ nhân sự

Công nhân viên 

Tân Hiệp Water

Công nghệ

Công nghệ xử lý nước

Nước thô được bơm theo Hợp đồng bán buôn sỉ nước thô giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (THW) và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) từ nguồn nước từ sông Sài Gòn qua song chắn rác vào công trình thu và được bơm dẫn về nhà máy xử lý theo tuyến ống nước thô DN1500 (do Công ty CPĐT Nước Tân Hiệp đầu tư lắp đặt). Tại trạm...

Chi tiết

Giải pháp quản lý và...

SCADA (Supervisory control and data acquisition) là hệ thống quản lý tự động hóa trong công nghiệp với chức năng điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp đã ứng dụng trong sản xuất để thuận tiện trong công tác điều khiển và quản lý các hạng mục công trình trong hệ thống từ đầu nguồn đến hòa mạng phân p...

Chi tiết

Tân Hiệp Water

Sản xuất

Tân Hiệp Water

Thư viện ảnh

Các tin tức mới nhất

Tin Tức

31 March 2021 - Tin tức

Ban lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

Ban lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

Các tin tức mới nhất

Tin Tức

20 November 2020 - Hoạt động cộng đồng

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NĂM 2020

29 September 2020 - Tin tức

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

24 September 2020 - Tin tức

TÂN HIỆP WATER XÂY DỰNG ISO/IEC 17025:2017

Tân Hiệp Water