Ban lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

Ban lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp trân trọng  giới thiệu Ban Lãnh đạo mới trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc

Ông Trần Hưng Thành - Phó Giám đốc

Chia sẻ: