Tân Hiệp Water - Công trình cấp nước tiêu biểu

Tân Hiệp Water - Công trình cấp nước tiêu biểu

Sau khi hoàn thành dự án và khánh thành đưa Nhà máy nước Tân Hiệp vào hoạt động tháng 11 năm 2016. Đến năm 2017 được sự quan tâm của các cấp, các đơn vị trong ngành Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn 2, công suất 300.000m3/ngày – Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp được công nhận là công trình cấp nước tiêu biểu bởi Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam. Đây là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi, là động lực để tiếp tục hoạt động mang lợi ích đến cho cộng đồng.

Đến tháng 1 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp chính thức là thành viên của Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam

Chia sẻ: